Landscapes Fribourg, Switzerland

Burgerwald

Gastlosen

Brecca

Sense

Chablais

Düdinger Möser

Senseland

Aerial

Burgerwald, Freiburger Voralpen – Burgerwald, Préalpes Fribourgeoises Top
Scans of 6 x 9 cm slides

XU-109

XU-112

XU-150

XU-151

XU-152

XU-153

XU-154

XU-156

XU-157

XU-155
 

Gastlosen, Gruyères – Gastlosen, Greyerz – Les Gastlosen, Gruyères Top
Scans of 6 x 9 cm slides

XU-133

XU-132

XU-131

XU-130

XU-128

XU-129

XU-127

XU-123

XU-126

XU-125

XU-124

XU-119

XU-122

XU-121

XU-120

XU-118

XU-117

XU-116

XU-115
 

Brecca valley area, Gruyères – Region Brecca, Greyerz – Vallée de la Brecca, Gruyères Top
Scans of 6 x 9 cm slides

XU-149

XU-148

XU-147

XU-146


XU-145


XU-144

XU-143

XU-142

XU-141

XU-140

XU-139

XU-138

XU-137

XU-136

XU-135

XU-134

Sense river – Sense – La Singine

X102-309

X102-308

X102-305

X102-304

X102-303

X102-307

X102-306

X102-302

X102-297

X102-296

X102-287

X102-286

X102-285

X102-284

X102-274

X102-275

X102-301

X102-300

X102-299

X102-298

X102-293

X102-292

X102-291

X102-290

X102-295

X102-294

X102-288

X102-289

X102-283

X102-282


X102-281


X102-280

X102-279

X102-278

X102-277

X102-276

X102-273

X102-272

X102-271

X102-270

X102-269

X102-268

X102-267

X102-266

X102-265

X102-264

X102-263

X102-262

X102-261

X102-260

X102-259

X102-258

X102-257

X102-256

X102-255

X102-254

X102-253

X102-252

X102-251

X102-250

X102-249

X102-248

X102-247

X102-246

X102-245

X102-239

X102-230

X102-227


X102-226


X102-202


X102-200


X102-198


X102-197

X102-190

X102-188

X102-187
 

X102-163

X98-157

X102-156

X102-152


X102-150


X102-149

X102-143

X102-142

X102-138

X102-131

X102-122

X102-119

X102-118

X102-117

X102-116

X102-114


X102-112


X102-111


X102-110


X102-109

X102-105

X102-104

X102-103

X102-102


X102-100


XU-113


XU-106 (6 x 9 cm, no scan)


XU-098-2 (6 x 9 cm, no scan)


XU-094 (6 x 9 cm, no scan)


XU-092


XU-091 (6 x 9 cm, no scan)


XU-090


Chablais, Lake of Morat – Chablais, Murtensee – Le Chablais, Lac de Môrat

XU-111

XU-056 (6 x 9 cm, no scan)

XU-110

XU-069


XU-007 (6 x 9 cm, no scan)


XU-054 (6 x 9 cm, no scan)


XU-055 (6 x 9 cm, no scan)


XU-059 (6 x 9 cm, no scan)


XU-060 (6 x 9 cm, no scan)


XU-061 (6 x 9 cm, no scan)


XU-065 (6 x 9 cm, no scan)


XU-068-1 (6 x 9 cm, no scan)


XU-063


XU-062 (6 x 9 cm, no scan)


XU-066

 


Marais of Guin – Düdinger Möser – Marais de Guin

XU-108

XU-024

XU-025

XU-028


XU-035


XU-026 (6 x 9 cm, no scan)


XU-032 (6 x 9 cm, no scan)


XU-036 (6 x 9 cm, no scan)


XU-029 (6 x 9 cm, no scan)


XU-037 (6 x 9 cm, no scan)


X115-01


X115-03


X115-05

X115-04
   

District of Sense – Senseland – La Singine


X87-01


X87-02


X87-03


X87-04


X87-05


X87-06


X87-07


X87-08


X87-09


X87-10


X87-11


X87-12


X87-13


X87-14


X87-15


X87-16


X87-17


X87-18


X87-19


X87-20


X87-21


X87-22


X87-23

 

Aerial shots – Flugaufnahmen – Prises de vue aériennes (2009)

X89-044
Vallée du Motélon

X89-045
Gros Mont

X89-057 Gruyères

X89-056 Murten, Murtensee

X89-055 Fribourg/Freiburg

X89-054 Petite Sarine, La Pila

X89-053 Petite Sarine, Hauterive

X89-052 PetiteSarine, Illens

X89-051 Lac de Gruyère

X89-050
Gastlosen

X89-049
Gastlosen

X89-048
Dent de Ruth, Lapé


X89-047
Dent de Ruth, Lapé


X89-046
Dent de Ruth, Lapé

 

 

Aerial shots – Flugaufnahmen – Prises de vue aériennes (2007)


X89-031 Vallée du Motélon


X89-032 Gros Mont


X89-033 Forêt du Lapé


X89-034 Dent de Ruth, Lapé


X89-035 Forêt du Lapé


X89-036 Gastlosen


X89-037 Plasselb, Plaffeien


X89-038 Aergera bei Plasselb


X89-039 Rechthalten


X89-040 Murten


X89-041 Saane


X89-042 Saane


X89-043 Saane, La Pila
Aerial shots – Flugaufnahmen – Prises de vue aériennes (2006)


X89-001 Motélon


X89-004 Gros Mont


X89-002 Forêt du Lapé


X89-003 Dent de Ruth


X89-005 Forêt du Lapé


X89-006 Dent de Ruth


X89-007 Gastlosen


X89-008 Gastlosen


X89-009 Jaun


X89-010 Schopfenspitze


X89-011 Schopfenspitze


X89-012 Brecca


X89-013 Recardets


X89-014 Schwarzsee


X89-015 Schwyberg


X89-016 Plasselb


X89-017 Aergera


X89-018 Rechthalten


X89-019 St.Ursen


X89-020 Tafers


X89-023 Düdinger Moos


X89-022 Düdinger Möser


X89-025 Camping Schiffenen


X89-026 Staumauer Schiffenen


X89-021 Schiffenensee


X89-024 Düdingen


X89-027 Auried Kleinbösingen


X89-028 Gurmels


X89-029 Murten


X89-030 Vaulruz

 

 

.

 

All Photographs Copyright 2020© Michel Roggo Top